Deelnemers Gardé geslaagd voor
Cursus Schaaktrainer 1

Zoals de meesten van jullie al in de gate hebben gehad zijn een aantal van ons de afgelopen tijd druk geweest met het volgen van een cursus. De cursus Schaaktrainer 1 om precies te zijn. Bi-rong Wang, Jasper van Buul, Joris van Buul, Peter Thijssen en ikzelf hebben de afgelopen maanden deze cursus gevolgd.

Als je in de regio naar de schaakverenigingen kijkt dan valt op dat veel verenigingen moeite hebben de jeugdafdeling draaiende te houden. Daar zijn wij een positieve uitzondering op. Ons kader is de afgelopen jaar alleen maar gegroeid en het ledenaantal neemt licht toe. Omdat wij het belangrijk vinden dat er goed les gegeven wordt en dat onze jeugd goed begeleid wordt werd er voor gekozen de cursus, die door de schaakbond georganiseerd wordt, naar onze vereniging te halen.

In deze cursus wordt niet alleen aandacht geschonken aan het leren van de schaakregels, maar ook didactische en organisatorische zaken zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. Niet alleen wat je kinderen moet leren is belangrijk maar ook hoe je dat het beste kunt doen (en waarom dat zo belangrijk is). Het geheel wordt op drie manieren getoetst. Iedereen werd gevraagd een proefles te geven. Daarnaast was er een schaaktechnische toets en een didactische toets.

Een voordeel voor ons is dat de cursus gegeven werd door Boris Friesen. Hij kan ons nu voorzien van tips zodat wij de opgedane kennis zo goed mogelijk in de praktijk kunnen gaan brengen.

Het enthousiasme waarmee iedereen de cursus volgde was aanstekelijk. Er werden dan ook goede tot zelfs zeer goede proeflessen gegeven (ook al maakte de kinderen het de lesgevers niet altijd makkelijk…). Vooral die van Bi-rong en Joris sprongen er wat mij betreft bovenuit. Boris gaf Joris bovendien complimenten over zijn originele ideeën. Joris moet niet raar staan te kijken als hij deze in de toekomst in de Stappenmethode terugziet.

Het examen ging ons ook allemaal goed af. De schaaktechnische toets werd door iedereen foutloos gemaakt en ook de didactische toets werd goed gemaakt. Ook hier weer scoorde Joris weer goed. Hij had de hoogste score van ons allemaal!

Nu de cursus achter de rug is komt echter nog het moeilijkste deel. De opgedane kennis moet in de praktijk gebracht worden. Ik maak me daar echter geen zorgen over. Als ik tijdens het schaken rondkijk zie ik dat iedereen zich bewust is van het belang van ons als lesgevers en iedereen is vol energie bezig met lesgeven.

Als jeugdleider ben ik trots op onze jeugdafdeling en op het kader. Wij moeten ons goed realiseren dat we zonder onze lesgevers ook geen jeugd zouden hebben. Daarom wil ik iedereen die de cursus gehaald heeft nogmaals van harte feliciteren en alle lesgevers bedanken voor hun inzet elke week weer!

Coen Winters